Zakletva 668 epizoda

Emir sluša Gulperinu priču i odgovora da ne treba da se vezuje ni za koga jer će kasnije patiti. Gulperi je loše prihvatila taj odgovor i citav dan je provela u dvorištu plačući. Džiavidan je opomenula sina da razgovara sa Gulperi, jer se ona veoma trudila da ga oslobodi, nije jela, ni spavala i sve vrijeme se brinula za njega.

Emir je razgovarao sa njom, ali vrlo kratko, naredivši djevojci da se vrati kući. U toku ovog razgovora saznao je kakav je veliki doprinos Savaš imao za njegovo oslobođenje i odlučio je da ga posjeti. Za to vrijeme, Savaša je posjetio Ismail.

Savašu je ponudio saradnju protiv Emira. Savaš je odbio. Tada je Ismail poslao ubicu na njega. Dolazi Emir i spašava Savaša. Savaš je svjedočio policajcu o svemu. Narin želi da se malo udalji od Kemala zbog Masal, ali Kemal na to ne pristaje.

Gulperi odlazi kod ujaka Hasana i sa njim deli svoje emocije. Hasan joj savjetuje da sluša svoje srce. Tada mu dolazi Emir i kaže da je saznao da je Gulperi sa njim samo zbog zakletve koju je dala njegovoj tetki i da je to za njega strašno.

Hasan ga savjetuje da ne sudi o stvarima naizgled. Govori mu da sluša svoje srce i posmatra svoje i Gulperino ponašanje. Emir stiže do svoje žene. Kaže da želi da razgovara sa njom.