Zakletva 662 epizoda

Gulperi se vraća kući sa Savašom. Djevojka mu se zahvaljuje na onome što je do sada učinio za nju i moli ga da oslobodi Emira, jer unjihovoj kući ima mnogo ljudi kojima je on prijeko potreban. Oni idu kući. Džavidan je iznenađena što Emir nije sa njima. Savaš joj kaže da ga drži Ismail. Svi su šokirani. Udovica Bejhan je sretna.

Yigit dolazi. On traži svog oca. Osjeća se ogorčeno što mu svi obećavaju da će mu otac doći, ali on to ne čini. Savaš ga smiruje. Kaže da će dovesti njegovog oca kući. Masal je bijesna. Ona saznaje za usvajanje Merta. Ona je agresivna prema njemu i ostalim članovima domaćinstva.

Narin pokušava da je smiri, ali to ne daje nikakve rezultate. Djevojka iz nekog razloga pati. Tulaj ponovo pokušava da se požali na Gulperi, ali je Džavidan ućutka, rekavši da zna da ona čini sve što može da pronađe Emira.