Srca divljega Pantanala 68 epizoda

Juma i Jove razgovaraju i ona mu dopusti da radi. Guta i Zuleika razgovaraju i razumiju se. Jove je na uzletnoj pisti, a otac se raduje dok gleda sina. Tadeu je ljut i ljubomoran. Kaže Zéu Lucasu da preotme Jumu bratu. Zaquieu nazove Marianu.

Juma pomaže starcu s rijeke. Zé Leôncio i Jove dolaze u São Paulo, a Matilde im predstavi nove projekte. Jove je uznemiri. Otac ga podupire. Starac s rijeke spasi Jumu. Tadeu govori Filó da je zaljubljen u Zefu. Jove se vrati, a Juma govori o Zéu Lucasu.