Ljubav logika osveta 33 epizoda

Esru su kidnapovali Ruja i Bariš. Ozan, koji odlazi u Rujinu kuću, nesvjestan šta se desilo, shvata da se nešto dogodilo Esri i primorava Nilgun da progovori. Ozan je neutralisan kada ode na mjesto gdje je kidnapovana, zajedno sa Nilgun. Esra i Ozan će raspraviti sa prošlošću tokom boravka na tom mjestu.

Ruja i Bariš zahtijevaju otkup u zamjenu za život para. Menekše, Jalčin i Zumrut, saznavši za situaciju, odlaze da spase svoju djecu. Nakon sukoba kroz koji su prošli, led između Esre i Ozana se otopio. Esra priređuje rođendansku zabavu iznenađenja za Ozana! Ali ovaj rođendan će se završiti neočekivano.