Emanet 522 epizoda

Videći Nanu kao protivnika, Aynur je udara tamo gdje je najviše boli. Međutim, Aynurino ponašanje čini da se Nana i Yaman još više zbliže.

U međuvremenu, Yaman je tako blizu svom najvećem neprijatelju, İdrisu.Idris, s druge strane, pruža pištolj prema Yamanu. Dakle, ko će biti strijeljan?